Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Hội nghị triển khai đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng và định giá đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

15-09-2020 19:36

 

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, hiện nay vẫn còn những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB và định giá đất tại một số dự án trên địa bàn tỉnh như: Dự án đường vành đai V vùng Thủ đô Hà Nội; Dự án nâng cấp đường Cù Vân - An Khánh - Phúc Hà; Dự án nâng cấp đường Hóa Thượng - Hòa Bình (nâng cấp thành đường ĐT.273), đây là dự án vận động Nhân dân hiến đất làm đường; Dự án khu tái định cư thuộc thị xã Phổ Yên; Dự án Khu đô thị số 6 thị trấn Hương Sơn và Dự án xây dựng Quảng trường Trung tâm huyện Phú Bình.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị, các địa phương có liên quan đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong quá trình thực hiện bồi thường GPMB, như: Một số hộ dân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chưa hoàn thiện phương án bồi thường và kiểm kê bổ sung tài sản; đề nghị bồi thường cả phần diện tích đã hiến làm đường trước đây; các hộ thuộc diện tái định cư chưa bàn giao đất do chưa nhất trí về giá giao đất tái định cư; đề nghị giúp đỡ trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đó mới hiến đất…

Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Thái Nguyên
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đối với công tác xác định và thẩm định giá đất, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thống nhất một số nội dung trong công tác xác định lại giá đất theo phương pháp thặng dư đối với một số dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, một số dự án chưa có đề xuất phương án giá của UBND cấp huyện; một số dự án Sở Tài nguyên và Môi trường đang thuê tư vấn xác định giá đất.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các ngành, các địa phương có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường GPMB, kịp thời bàn giao mặt bằng sạch cho các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án, qua đó thu hút đầu tư, khơi thông nguồn vốn đầu tư phát triển, giải quyết việc làm cho người lao động. Trong trường hợp đã giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách về bồi thường, hỗ trợ GPMB và được tuyên truyền, vận động thuyết phục, đối thoại giải đáp nhiều lần mà các hộ dân không đồng thuận thì yêu cầu các địa phương thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường GPMB theo đúng quy định của pháp luật.

Về công tác xác định và thẩm định giá đất, đồng chí Lê Quang Tiến yêu cầu UBND cấp huyện đề xuất phương án giá đất bồi thường GPMB của cấp huyện; giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cùng Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá đất để thống nhất phương án giá đất; tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường GPMB khi Nhà nước thu hồi đất.

Xuân Huy
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5624

Tổng truy cập: 21729