Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước

16-09-2020 15:56

 

Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị

Theo báo cáo của BQL các KCN tỉnh: Khu công nghiệp Điềm Thụy có tổng diện tích 180 ha, trong đó phần diện tích đã có thỏa thuận cho thuê và thu tiền ứng trước trên 139 ha. Đến thời điểm hiện tại số tiền đã ghi thu, ghi chi đạt trên 1.000 tỷ đồng, số còn phải ghi thu, ghi chi là 135,1 tỷ đồng (trong đó đủ điều kiện: 66,4 tỷ đồng, số chưa đủ điều kiện ghi thu, ghi chi: 68,6 tỷ đồng). KCN Sông Công II có tổng diện tích 250 ha, trong đó phần diện tích đã có thỏa thuận cho thuê và thu tiền ứng trước trên 190 ha. Đến thời điểm hiện tại số tiền đã ghi thu, ghi chi đạt trên 567,9 tỷ đồng, số tiền còn phải ghi thu, ghi chi là 184,9 tỷ đồng (trong đó đủ điều kiện ghi thu, ghi chi: 113,6 tỷ đồng, số chưa đủ điều kiện ghi thu, ghi chi: 71,3 tỷ đồng)…

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến, trong đó BQL các KCN tỉnh đề xuất và cam kết một số nội dung như: Đảm bảo thực hiện ghi thu, ghi chi ngay với số tiền 180 tỷ đồng; đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương (Phú Bình, Sông Công, Phổ Yên) phối hợp với BQL các KCN tỉnh hoàn thiện hồ sơ đảm bảo tiếp tục ghi thu, ghi chi với số tiền 140 tỷ đồng trong những tháng cuối năm; đôn đốc các đơn vị hoàn ứng khối lượng xây lắp các gói thầu tại KCN Điềm Thụy để hoàn tất hồ sơ quyết toán khoảng 100 tỷ đồng… 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: BQL các KCN tỉnh khẩn trương rà soát, tổng hợp toàn bộ hồ sơ bồi thường, giải phóng mặt bằng chuyển Văn phòng UBND tỉnh để báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh; tổng hợp những phần việc liên quan đến Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo trong ngày 17/9 để UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo giải quyết; rà soát các thủ tục giao đất cho doanh nghiệp, đề xuất tiến độ thực hiện. Giao các đơn vị liên quan phối hợp với BQL các KCN tỉnh hoàn thiện hồ sơ để ghi thu, ghi chi 180 tỷ đồng trong tháng 9/2020; trong tháng 10 và tháng 11/2020 hoàn thành thực hiện ghi thu, ghi chi tiếp 240 tỷ đồng; hoàn thiện hồ sơ hoàn quỹ với số tiền 250 tỷ đồng trong năm 2020.

Thanh Tâm
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5794

Tổng truy cập: 21825